Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Dětský domov Korkyně

Dětský domov Korkyně zahájil provoz v říjnu roku 1992 jako první nestátní zařízení tohoto typu v České republice. Cílem je vybudovat bezpečné zázemí pro děti s nařízenou ústavní výchovou, kde by se cítily „doma“. V současné době žije v tomto domově 20 dětí.
Respekt k dítěti jako k jedinečné osobnosti a přijetí jeho rodiny jako součásti jeho života je základní filozofií tohoto dětského domova. Každé rozhodnutí týkající se dětí posuzují v dětském domově z hlediska jejich individuálních zájmu a jejich potřeb. Jendou z nejdůležitějších úloh dětského domova je udržení a podpora vazeb dětí s jejich blízkými, které vede ke zmírňování negativních dopadů ústavní výchovy. Z toho důvodu jsou sociální pracovníci v pravidelném osobním kontaktu s rodiči dětí. Pomáhají jim budovat a rozvíjet rodičovské dovednosti a podporuje dobré aspekty vztahu mezi nimi a jejich dětmi.


Další informace, kontakty a možnosti pomoci najdete také na www.ddkorkyne.cz nebo www.facebook.com/DDKorkyne/

SKF logo