Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Hospic Dobrého Pastýře

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech zahájil svůj provoz v září roku 2008. Jako specializované zdravotně-sociální zařízení se zaměřuje na péči o nevyléčitelně nemocné v poslední etapě jejich života. Ovlivňuje nepříjemné tělesné příznaky spojené s umíráním, poskytuje psychickou podporu nemocnému i jeho blízkým, pomáhá v této náročné situaci k dosažení sociální stability rodin a nabízí duchovní podporu.

Lidé do hospice často vstupují s obavami, ale bývají překvapeni, s čím se setkají. Jednolůžkové pokoje s barevnou výmalbou, vlastním sociálním zařízením, televizorem, polohovacím lůžkem, přistýlkou pro blízkého člověka, obrazy na stěnách, dekoracemi nebo povlečením v tradičních barvách hospice. Individuální přístup k pacientům, individuální režim, vlídné prostředí, vstřícný přístup zaměstnanců a možnost návštěvy 24 hodin denně, připomíná domácí prostředí. Bezbariérový přístup napříč hospicem od suterénu do pater, přes terasu, zahradu až do kavárny. Multidisciplinární tým složený z lékařů, sester, ošetřovatelek, sociálních pracovníků, psychologa, duchovního, nutriční sestry a dalších lidí, kteří se podílejí na komplexní paliativní péči a jsou 24 hodin denně, 365 dní v roce připraveni pomáhat všem, kteří se rozhodli strávit poslední chvíle svého života v čerčanském hospici – bez ohledu na věk, místo bydliště, sociální status nebo finanční možnosti.

Další informace, kontakty a možnosti pomoci najdete také na www.hospic-cercany.cz nebo www.facebook.com/hospic.cercany
SKF logo