Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Projekt Basky

Odborné vzdělání pro teenagery ve společnosti Steyr

Výsledkem spolupráce mezi Basar GesmbH, projektem Job & Go Youth Support Project a SKF Österreich AG (Rakousko) je pomoc mnoha mladým lidem v okolí.

Projekt BASKY (zkratka z Basar SKF City) je společná iniciativa zaměřená na pomoc mladým lidem ve věku od 15 do 23 let s fyzickým, psychickým či mentálním postižením. SKF poskytuje poradenství a odborné vzdělání, které jim pomáhá zvýšit šance při hledání zaměstnání.

Odborné vzdělání je nejen připraví na každodenní běžné pracovní úkoly, ale rovněž jim pomůže zlepšit jejich schopnosti, rozvinout přednosti a odstranit nedostatky. Mladí lidé také potřebují někoho, s kým si mohou promluvit a kdo pro ně představuje spojovací článek se společností.

Součástí programu jsou proto i pravidelná setkání jeho účastníků se zaměstnanci SKF. SKF Rakousko rovněž ve spolupráci s instruktory z Basaru organizuje několik dalších programů a aktivit, jako jsou odborné praxe (u SKF či v jiných podnicích) a další vzdělávací semináře zaměřené na význam recyklace pro životního prostředí, na výživu a hygienu.

Aktivní účast SKF a instruktorů z Basaru nejen pomáhá mladým lidem úspěšně se začlenit do společnosti, ale zvyšuje také jejich sebeúctu a sebevědomí ve společnosti.


Vzájemné výhody
Účast v programu umožňuje pracovníkům SKF také poznat další zaměstnance z jiných oddělení společnosti.

Tento projekt umožnil lépe pochopit a poznat význam sociální odpovědnosti firmy v celé organizaci SKF a dále ukázal, že není důležitý jen zisk, ale i udržitelnost společnosti.

Na to jsou zaměstnanci SKF neobyčejně hrdí a je to něco, čím se SKF odlišuje od ostatních společností.
“ Zaměstnanci z SKF Rakousko.
SKF logo