Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tábor pro objevitelky

Pro zvýšení zájmu studentek o techniku

Společnost SKF GmbH v Německu pořádá každý rok řadu místních programů a akcí zaměřených na péči o komunity. Svůj program rozšířila o další akci s názvem „Tábor pro objevitelky“.

Jedním z problémů současnosti je nedostatek odborníků s vysokou kvalifikací, především absolventek technických univerzit. Na podporu rovného zastoupení pohlaví v zaměstnání pořádá společnost SKF GmbH „Tábor pro objevitelky“, který má ve studentkách probudit zájem o techniku. Dvanáct děvčat mělo možnost si vyzkoušet práci inženýrek a jejich úkolem bylo vyvinout energeticky účinná ložiska.

Studentky se seznámily s různými možnostmi zjišťování tření a vyzkoušely si měření na standardních ložiscích, což jim usnadnilo řešení úkolu. Při návrhu energeticky účinného ložiska musely uplatnit kreativitu a znalosti, aby dosáhly snížení tření. 

Vedoucí projektu a odborní poradci je vedli, radili jim a pomáhali. Studentky dále navštívily výrobní závody SKF ve Schweinfurtu, aby se seznámily s prací a prostředím.

Poslední den „Týdnu objevitelek“ předložila děvčata výsledky odborným poradcům, dalším zaměstnancům SKF a zástupcům Univerzity aplikovaných věd ve Würzburgu-Schweinfurtu, která rovněž podporovala technické přednášky.

Akce byla velmi úspěšná. Studentkám se zalíbilo povolání inženýra a začaly zvažovat studium techniky po ukončení školy.

Teď vím, že technika je více než vysedávání u počítače a řešení fyzikálních úloh,“ prohlásila jedna z účastnic.

Další informace: Další aktivity:
SKF GmbH pořádá ve vzdělávacím centru ve Schweinfurtu již mnoho let „Den na ochutnávku techniky“ pro třicítku děvčat z různých škol v okolí

Tým přednášejících představil studentkám různé učební obory a technické kurzy. Za podpory přednášejících mohla děvčata vyrobit malé kovové svícny, v rámci tvůrčí dílny se seznámila s prací na projektu nosiče ložisek a navštívila výrobu plechů.

SKF logo