Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Evropa

Mnoho programů SKF v rámci péče o komunity je zaměřeno na podporu kvality života a rozvoj místní společnosti prostřednictvím sportu, vzdělání, finančních darů a sponzorství. Výjimkou nejsou ani rozvinuté země, jako je Švédsko, Německo a Rakousko.

V mnoha těchto zemích existuje více iniciativ v oblasti péče o komunity. Některé jsou zaměřeny na pomoc znevýhodněným osobám, jiné na podporu vzdělání, kultury a hodnot, jako např. oblast rovnosti. Organizační jednotky SKF s většími možnostmi navíc často spolupracují s menšími jednotkami v zemích, v nichž jsou nároky na pomoc větší, a vzájemně se doplňují v úsilí pomoci těm, kteří jsou zranitelní, diskriminovaní a tvoří ve společnosti menšinu.

Evropa

SKF logo