Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Nizozemí: Stipendijní program

SKF Netherlands supports the Brede School Academy scholarship programme


Brede School Academy (BSA) v Utrechtu organizuje intenzivní mimoškolní program pro vybrané nadějné a motivované děti ze základních škol v méně rozvinutých oblastech. Kromě běžné výuky tyto děti dvakrát týdně docházejí do BSA. SKF Nizozemí již několik let pomáhá BSA financovat potřebné studijní materiály. Letos SKF zavádí speciální stipendium, jehož cílem je dovést šest vybraných žáků na univerzitu. 


Společnost SKF kromě toho začala podporovat stipendijní program, v jehož rámci se bude připravovat šest vybraných žáků z BSA během středoškolských studií, aby si osvojili schopnosti samostatného studia a mohli pokračovat na univerzitě. Vyhrazený instruktor dětem pomůže se všemi případnými problémy.


SKF chce tímto stipendijním programem motivovat slibné a nadané jedince, aby se stali příkladem, jak budovat vlastní profesní dráhu.


SOS Dětské vesničky


SOS Dětské vesničky jsou mezinárodní, nestátní a nepolitické sdružení, které již přes 60 let podporuje děti, jejich potřeby, práva a rodiny, a to na základě principu, že zdravý vývoj je nejlépe možný v přátelské rodinné atmosféře. Díky podpoře ze strany institucí a místních komunit může toto sdružení pečovat o děti ohrožené ztrátou rodičovské péče, pomáhat rodinám v nouzi a zajišťovat rodinné zázemí dětem a mladistvým zanechaným bez podpory. V Itálii provozuje více než 40 středisek včetně ubytovacích zařízení, školek, denních center a podpůrných služeb pro rodiny.

SKF logo