Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Rumunsko: Projekt Si-Tu

Příprava a začlenění postižených dětí

Cílem střediska Si-Tu v rumunské Konstanci je pomáhat postiženým dětem začlenit se do společnosti. Společně s SKF Švédsko je SKF Rumunsko jedním ze sponzorů, kteří podporují toto centrum.

Na konci osmdesátých let vysílala švédská státní televize dokumentární film „Ceauseskovy děti“ o rumunských psychiatrických léčebnách, v nichž rodiče nechávali své postižené děti, a o utrpení, jež musely tyto děti snášet.

Na základě toho nezisková organizace Bräcke Diakoni, která vznikla ve Švédsku, začala podporovat středisko Si-Tu v jeho úsilí pomáhat postiženým dětem při začleňování do společnosti a jejich přijímání širokou veřejností.

Za posledních 15 let se mnohé změnilo, ale rodiny často ještě považují za normální nechávat postižené děti v ústavech, neumožnit jim školní docházku a osobní rozvoj,“ uvedla Karin Guttman, vedoucí projektu Si-Tu.

Skupina SKF podporuje místní organizační jednotky SKF, aby se zapojily a poskytovaly podporu zemím a oblastem, které potřebují pomoc v sociální oblasti. Společnost SKF ve Švédsku se rozhodla spolupracovat s rumunským zastoupením na podpoře projektu Si-Tu. Společná podpora společností SKF Švédsko a SKF Rumunsko umožňuje organizaci pořídit více potřebného vybavení a podporovat děti i v průběhu dospívání.

Další informace: Projekt Si-Tu

Projekt Si-Tu (v překladu „Vy také“) byl založen v bytě v rumunské Konstanci. Fyzioterapeutka Morisena pomáhá dětem s fyzickým vývojem a Juliana,která je psycholožkou, pracuje s dětmi na rozvoji řeči a pomáhá terapeuticky jejich rodinám.

 

I přes omezené zdroje sem dochází 40 rodin ročně, přičemž některým z nich se dostává podpory i několik let v závislosti na individuálních potřebách rodiny.

 

Neustále dostáváme žádosti od rodičů a někdy je musíme odmítat, protože nemáme dostatečnou kapacitu. V každém případě si s rodinou sedneme, promluvíme si o realistických očekáváních a dohodneme se na plánu individuální péče,“ říká Juliana.

 

Morisena a Juliana také pořádají rodinné aktivity, což umožňuje rodinám v podobné situaci vzájemně se podpořit, pomoci a vytvářet funkční sociální síť. Vzdělávání rodičů v péči o děti je také součástí jejich práce.

 

Trávíme spoustu času kontaktováním ředitelů škol, aby se děti dostaly do běžné nebo mateřské školy. Bohužel ve školském systému stále existuje stigma, které brání zdravotně postiženým dětem v integraci do běžného vzdělávání. Změnit to je velice náročný úkol,“ říká Juliana.

SKF logo