Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Mezinárodní vědecký festival

Každé jaro se ve švédském Göteborgu koná Mezinárodní vědecký festival (Vetenskapsfestivalen), který patří k nejuznávanějším setkáním vědců v Evropě.

Festival dokáže zaujmout všechny – širokou veřejnost, školáky, učitele i výzkumné pracovníky. Zaměřuje se na všechny vědní obory: humanitní a společenské vědy, lékařství, vědu a techniku.

Tento festival, organizovaný společností Göteborg & Co. spolu s dalšími partnery a sponzory, se koná na mnoha místech včetně muzeí, knihoven, nákupních středisek a parků.

Cílem této akce je podpořit pozitivní přístup k vědě a její úloze ve společnosti prostřednictvím seznámení široké veřejnosti s vědou. Vytváří rovněž prostor pro setkání vědeckých pracovníků.

SKF sponzoruje tuto akci od roku 1996.

Prostřednictvím sponzorské aktivity navazuje SKF vztah s mládeží již v raném věku. Projevuje se to všeobecným zvýšením zájmu o studium na technických a přírodovědných univerzitách v celé zemi. Zvýšení zájmu veřejnosti je v souladu s dlouhodobým úsilím SKF stát se preferovaným zaměstnavatelem.

Další fotografie z každoroční akce a podrobnější informace naleznete na oficiálních webových stránkách.
SKF logo