Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Projekt Siirt

Haydi Kizlar Okula! (Pojďme do školy, děvčata!)
Počet děvčat, která navštěvovala školu v této oblasti, vzrostl ze 66 v roce 2002 na současných 550. SKF je hrdý sponzor, který pomohl více než 70 % těchto děvčat získat vzdělání. Je to jeden z projektů, který získal v roce 2007 cenu SKF Excellence Award.

Od roku 2003 SKF podporuje aktivně kampaň UNICEF a tureckého Ministerstva národního vzdělání (MONE) – projekt Siirt. Projekt Haydi Kizlar Okula! (Pojďme do školy, děvčata!) je kampaň, jejímž cílem je zjistit a odstranit překážky, které brání děvčatům ve vzdělávání, a zajistit tak rovné zastoupení obou pohlaví na základních školách.

Míra negramotnosti je nejvýznamnějším ukazatelem nerovnosti pohlaví v Turecku. Přes prudký pokles negramotnosti zůstává nadále jedna třetina tureckých žen negramotných a přibližně 1 milion děvčat ve školním věku nenavštěvuje základní školu. 40 % těchto děvčat žije ve východní a jihovýchodní provincii.

Provincie Siirt, která se nachází v jihovýchodní části Turecka, je jednou z 53 provincií vybraných pro tuto kampaň. Aktivity, na nichž se podílí SKF a jejichž účelem je odstranit překážky, zahrnují:

  • zavedení systému pro sledování děvčat, která nejsou zapsána do školy a nenavštěvují ji
  • průběžné sledování statistik a počtů děvčat a chlapců zapsaných do školy a poměru počtu dívek a chlapců ve škole
  • spolupráce s náboženskými vůdci, kteří zdůrazňují význam vzdělání pro dívky
  • diskuze s rodinami a vysvětlování významu vzdělání děvčat
  • poskytování stipendií děvčatům, na nichž se podílejí příspěvky poskytované společností SKF Turecko, zaměstnanci SKF, distributory, zákazníky a dodavateli
  • poradenství děvčatům

Úspěch kampaně v provincii Siirt se projevil v počtu zapsaných děvčat, který vzrostl z 57 % na 90 %, zatímco zastoupení chlapců činí 99 %.

Na začátku tohoto projektu byly v této oblasti zapsány jen tři dívky na střední školu. V roce 2014 to bylo více než 110. Devět dívek pokračovalo ve studiu na vysoké škole. Je to pokračování původního záměru projektu, které umožnila podpora společnosti SKF Turecko spolu s aktivní účastí zaměstnanců a také distributorů, kteří se podílejí na sponzoringu.


SKF logo