Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Wissenswerkstatt – technický seminář

Wissenswerkstatt – v překladu „znalostní seminář“ – je místo pro mladé ve věku od 8 do 18 let, kde mohou již od dětského věku získat znalosti z matematiky, informatiky, přírodních i technických věd a životního prostředí.

Technické vzdělávací centrum se nachází v centru Schweinfurtu, města s dlouhodobou průmyslovou a technickou tradicí a současně sídla ústředí a největšího závodu společnosti SKF v Německu.

Iniciativa se zaměřuje na předávání znalostí z techniky a mechaniky mladým lidem s cílem podporovat inovaci a udržovat technickou vyspělost v oblasti. Centrum bylo založeno městem Schweinfurt s finanční pomocí společnosti SKF GmbH a dalších místních průmyslových firem – Schaeffler Technologies, Fresenius Medical Care a ZF Friedrichshafen AG Schweingfurt.

Centrum ve Schweinfurtu je třetí svého druhu, další dvě mají sídla ve Friedrichshafenu a Pasově.


Hlavní myšlenkou kromě zábavy a podpory aktivit je dát mladým lidem možnost seznámit se již v útlém věku s matematikou, informatikou, přírodními i technickými vědami a životním prostředím, osvojit si praktické znalosti a získat představu o možnostech vzdělání v tomto oboru.

Centrum se nachází přímo ve středu Schweinfurtu na náměstí Martin-Luther-Platz. Je vybaveno stroji pro práci s kovem a dřevem včetně elektrických a řídicích technologií. K dispozici jsou rovněž prostory pro fyzikální a chemické experimenty a výpočetní technika. Děti a mladiství od 8 do 18 let mohou provádět vlastní výzkumy a zajímavé pokusy zabývající se různými technickými jevy i technikou v každodenním životě.
SKF logo