Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Péče o společnost

SKF má zastoupení ve více než sta městech a místech po celém světě. Naše nejzákladnější odpovědnost vůči společnosti je řídit naše podnikání a činnosti odpovědným způsobem.

Naše přítomnost na těchto místech - prodejních kancelářích, továrnách, skladech - přispívá místním komunitám vytvářením bezpečné, smysluplné práce pro lidi ve slušném a obohacujícím prostředí. Věříme, že těchto podmínek je dosahováno také prostřednictvím daní a poplatků, které platíme místním státním orgánům.

Nicméně doufáme, že můžeme udělat více, než dát lidem práci a platit daně. Vlastně chceme dělat více. Komunity, ve kterých působíme reprezentují náš budoucí trh a pracovní sílu a když společnost roste, SKF roste s ní.

Náš přístup ke komunitní péči je velmi jednoduchý - plánují a uskutečňují ji naši místní zaměstnanci na úrovni místních komunit. Sociální politika SKF poskytuje jednotkám SKF na celém světě jednoduchý rámec, který usměrňuje a podporuje naše místní vedení v tom, jak nejlépe zapojit SKF do prospěšných projektů ve prospěch společnosti a jejích občanů - vzdělání, sportu, ochrany zdraví nebo jednoduše natáhnout pomocnou ruku k méně šťastným v době nouze.

Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si, prosím, některé z našich projektů uvedených níže.
SKF logo