Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Péče o životní prostředí

Pochopení našeho vlivu a naše opatření

Vše, co děláme, má vliv na životní prostředí – od surovin, které vybíráme, po způsob zpracování a využití těchto materiálů našimi dodavateli a závody, od množství a typu energie spotřebované při výrobě našich výrobků po způsob jejich dopravy k zákazníkům, od energie spotřebované našimi výrobky, které používají zákazníci, po způsob likvidace našich výrobků na konci jejich životnosti.

Jinými slovy: každý stupeň našeho hodnotového řetězce nám nabízí možnost omezit dopad na životní prostředí. Tím nejen přijímáme svou odpovědnost vůči společnosti a budoucím generacím, ale současně rozvíjíme schopnost dokázat více s menšími prostředky, a tak dosáhnout udržitelné konkurenční výhody.
Z toho důvodu je přístup skupiny SKF k životnímu prostředí založen na zavedení a začlenění řízení enviromentálního životního cyklu do základních obchodních procesů.
Naše cesta
S péčí o životní prostředí jsme začali sami u sebe. Zaměřili jsme se na své činnosti a v roce 1989 jsme zpracovali zásady pro oblast ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Stali jsme se prvním mezinárodním výrobcem ložisek, který v roce 1998 získal celosvětovou certifikaci podle systému enviromentálního managementu ISO 14001.

Od té doby stavíme na těchto základech a průběžně přijímáme opatření, která řeší nepříznivé vlivy na životní prostředí v různých stádiích životního cyklu našich výrobků a celého našeho hodnotového řetězce. Opatření, která jsme přijali, a plán, který přijmeme v budoucnu, jsou založeny na hlubokém pochopení enviromentálního managementu životního cyklu. Je to něco, do čeho jsme investovali a na čem stavíme posledních deset let – prostřednictvím řady hodnocení životního cyklu a zaměření aplikovaného výzkumu a vývoje v příslušné oblasti.

Péče o životní prostředí v průběhu životního cyklu našich výrobků:

Systém enviromentálního managementu – ISO 14001

Společnost SKF byla prvním mezinárodním výrobcem ložisek, který obdržel celosvětovou certifikaci podle mezinárodní normy pro environmentální management ISO 14001 v roce 1998. Účelem celosvětové certifikace je zajistit, aby všechny naše výrobní závody, jakož i technická, inženýrská a logistická centra, dodržovala a podporovala standardy vysoké výkonnosti bez ohledu na geografickou polohu či sociální a ekonomické podmínky v příslušné zemi.

Certifikace celé skupiny SKF se na konci roku 2015 týkala 118 míst ve 35 zemích.

Všechny výrobní závody SKF, logistická a technická centra jsou zahrnuta do auditu, s výjimkou nedávno převzatých společností. Tyto společnosti v současnosti pracují na splnění požadavků a standardů skupiny SKF. 


V roce 2015 byl do certifikace zahrnut jeden závod SKF v Hamburku.

Zastoupení s plánovaným zařazením do systému enviromentálního managementu SKF dle norem ISO 14001, a OHSAS 18001 v roce 2015:

Podle oblastí:
  • Asie a Tichomoří
    Šanghaj, Čína, distribuční centrum


SKF v souladu se systémem enviromentálního managementu podle ISO 14001 neustále vykazuje zlepšování svého enviromentálního profilu.

Všechny cíle jsou stanovovány a kontrolovány každý rok na základě řešení enviromentálních problémů, které jsou způsobeny např. emisemi skleníkových plynů, spotřebou přírodních zdrojů a odpady. Další informace naleznete v části Monitorování a vykazování výkonnosti.
SKF logo