Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Podávání zpráv o udržitelnosti

Nejnovější tabulku iniciativy GRI (G4) získáte kliknutím sem.


Zprávy o enviromentálních aktivitách jsme začali vydávat před více než 15 lety.

Své zaměření na ochranu životního prostředí jsme jednoznačně prokázali vydáním prvních environmentálních zásad v roce 1989. Patříme k firmám, které udávají směr, a proto jsme vydali samostatnou zprávu o životním prostředí již v roce 1994.

Již v roce 1998 předložila skupina SKF zprávu k nezávislému ověření, aby tak zajistila její transparentnost a věrohodnost.

Také jsme velmi brzy přijali zásady zpracování zpráv o udržitelnosti, které v roce 2000 vydala iniciativa Global Reporting Initiatives (GRI) – připojili jsme se k nim v témže roce.

Od zpráv o životním prostředí ke zprávám o udržitelnosti

Uvědomujeme si, že pokud mají podniky zajistit udržitelný úspěch v průmyslu, musí se chovat odpovědně vůči životnímu prostředí a společnosti a současně se rozvíjet po ekonomické stránce. Z toho důvodu bylo vhodné zahrnout náš sociální a ekonomický profil do Zprávy o životním prostředí v roce 2001, z níž se později stala Zpráva o udržitelnosti.

Následně jsme v roce 2002 začlenili Zprávu o udržitelnosti do Výroční zprávy, abychom zdůraznili, že otázky udržitelnosti jsou součástí veškerých aktivit skupiny SKF

Témata sousející se zprávou o udržitelném rozvoji:

 • GRI (Global Reporting Initiatives)
  SKF jako průkopník metodiky GRI

  Společnost SKF již v roce 2000 implementovala metodiku GRI (Global Reporting Initiative) do svých zpráv o udržitelnosti.

  Principy GRI využíváme při definování obsahu. V souladu s požadavky metodiky GRI ohledně závažnosti pečlivě posuzujeme všechny vykazované ukazatele a ty z nich, které závažným způsobem ovlivňují náš ekonomický, environmentální či sociální profil a udržitelnost našich činností, zahrnujeme do výroční zprávy a souvisejících témat.

  S ohledem na princip zahrnutí zainteresovaných stran využíváme různé způsoby pro zajištění jejich angažovanosti, bereme v úvahu jejich názory a usilujeme o to, aby výroční zpráva vycházela vstříc jejich požadavkům na informace.  Kritéria GRI G4 v našich nejnovějších zprávách o udržitelnosti

  Výroční zpráva skupiny SKF za rok 2015 obsahuje všechny publikované skutečnosti o naší výkonnosti v oblasti udržitelnosti, a to v souladu s pravidly GRI G4. Zpráva je vytvořena v souladu s kritérii G4 základní úrovně, což je potvrzeno externími auditory.
 • Ověření třetí stranou
SKF logo