Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Závazek společnosti SKF

Úspěch SKF je založen především na lidech. Právě oni představují klíč k naší schopnosti inovovat, vyvíjet a uskutečňovat naši vizi poskytovat světu znalosti SKF.

Každý zaměstnanec SKF tvoří součást globální společnosti, která je odhodlána využít poznatky nashromážděné za více než sto let a přenést je do dalšího století a ještě dále – bez ohledu na to, na jakou oblast se specializujeme, jaké místo zaujímáme nebo v které zemi působíme.

V SKF považujeme za samozřejmost, že tento závazek bude uskutečňován s plnou odpovědností. Musíme neustále usilovat o naplnění vysokých nároků, které na nás kladou naši zákazníci, akcionáři a spolupracovníci. Stanovili jsme si za cíl stát se dobrými „korporátními občany“ a ten od nás rovněž vyžaduje řešit otázky udržitelnosti a problémy společnosti, v níž žijeme a pracujeme s tou nejvyšší odpovědností .

V rámci skupiny SKF byla vypracována příručka nazvaná „The SKF Commitment“ (Závazek SKF), jejímž cílem je zajistit, abychom si tuto odpovědnost stále jasně uvědomovali. Tato příručka definuje následující zásady;

• Vize a poslání
• Hodnoty
• Hnací síly
• Kodex chování

Tyto základní zásady definují podstatu kultury společnosti SKF. Říkají nám, kdo jsme, v co věříme, a pomáhají nám v rámci SKF sjednotit se v duchu skutečné týmové spolupráce a otevřenosti. Připomínají nám rovněž, jak jsme se vyvíjeli jako společnost. A možná také podporují naši představivost a poskytují nám jasnou vizi toho, čeho chceme dosáhnout v budoucnosti.
SKF logo