Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řízení životního cyklu

Výzkum dopadu výrobku nebo výrobního procesu na životní prostředí

Měřicí systém
Zvyšující se podíl výzkumných projektů SKF je zaměřen především na zlepšení environmentální výkonnosti během životního cyklu zákaznických aplikací. To znamená, že se zkoumají důsledky pro životní prostředí výrobku nebo výrobního procesu bez ohledu na to, v jaké fázi životního cyklu výrobku tyto důsledky nastaly.

SKF provádí výzkum v oblasti řízení životního cyklu za účelem podpory tohoto pozitivního vývoje a využívání vylepšených technologií pro snížení vlivu na životní prostředí. Cílem je neustále zlepšovat znalosti o environmentálním působení výrobků a výrobních procesů SKF a okamžitě uvádět získané znalosti do praxe přizpůsobením obchodních metod a nástrojů.

Konvenční metody pro hodnocení životního prostředí, jako je například posuzování životního cyklu a posouzení rizik pro životní prostředí, se používají k zachycení komplexní a ucelené povahy vlivů na životní prostředí. Ve spolupráci s renomovanými univerzitami a odbornými průmyslovými centry jsou metody výzkumu řízení životního cyklu společnosti SKF dále rozvíjeny, aby lépe vyhovovaly potřebám průmyslu.

SKF logo