Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výroba

Snížení nákladů a zlepšení vlivu na životní prostředí

Výroba
Kvůli podpoře výrobní strategie se SKF zaměřuje na vývoj a zavádění nových technologií pro zvýšení spolehlivosti a flexibility, snížení nákladů a zlepšení vlivu na životní prostředí.

Některé příklady zahrnují:
  • Zlepšení výkonnosti kvalifikovaným výběrem oceli a jejího tepelného zpracování. V posledních letech byly alokovány značné investice na implementaci zařízení na tepelné zpracování v mnoha závodech SKF
  • Lepší využití materiálu ve všech krocích výrobního procesu vede ke snížení odpadu a zpřesnění výroby
  • Inteligentní obrábění a integrace snímačů a měřicích zařízení do strojů pro důslednější a spolehlivější výrobní procesy
  • Pokročilé inteligentní technologie pro vizuální systémy a měření umožňují přesnější kontrolu výrobních procesů
  • Nové postupy ke zlepšení udržitelnosti prosazují významně lepší využití energie při současném snížení používání procesního média
  • Nové metody business excelence ve výrobě vedou k lepšímu využití zařízení a posílení aktivního zapojení zaměstnanců SKF
SKF logo