Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Modelování a simulace

Analýza chování systému ve virtuálním prostředí

Znalostní a simulační nástroje
Modelování a simulace valivého ložiska vyžaduje podrobné a přesné informace o různých použitých materiálech, jejich fyzikálních vlastnostech a reakcích stykových ploch při valivém kontaktu. Vývoj těchto modelů se zaměřuje na různé režimy velikosti, od úrovně sub-mikronů až do celkové velikosti dílů.

SKF má nejkomplexnější a nejvýkonnější sady pro modelování a simulace v ložiskovém průmyslu, od snadno použitelných nástrojů na základě vzorců z hlavního katalogu SKF až po nejmodernější výpočtové a simulační systémy. Filozofií společnosti je vyvíjet široký sortiment programů, které splňují nejrůznější potřeby zákazníků – od jednoduchých kontrol uložení přes středně náročná posouzení až po nejkomplexnější simulace konstrukcí uložení a strojů.

SKF propojuje možnosti modelovat všeobecné mechanické systémy, jako jsou hřídele, ozubená kola a tělesa, s přesným modelem ložiska pro podrobnou analýzu chování systémů ve virtuálním prostředí. Tento program SKF je výsledkem několikaletého speciálního výzkumu a vývoje.

Dynamický výpočet parametrů ložisek

Pro dynamické výpočty má SKF programy určené ke zkoumání a optimalizaci celkového chování hluku a vibrací v kritických aplikacích ložisek (jako jsou elektromotory nebo převodovky), které poskytují důkladné vysvětlení a rady ohledně dynamického chování aplikace.

Pro nejpřesnější simulace podrobné dynamiky uvnitř ložiska může být software SKF považován za virtuální zkušební zařízení, které provádí podrobné studie sil, momentů atd. za téměř jakýchkoli podmínek zatížení. SKF Spindle Simulator (SKF simulátor vřetena) je moderní simulační software pro analýzu aplikací vřetena. Tento program bere v úvahu vliv provozních otáček a teploty na uložení ložiska na hřídeli a v tělese, a také předpětí ložiska. Kromě toho program v každém bodě pracovního cyklu vřetena analyzuje vliv vnějších zatížení na hřídel a ložiska a poskytuje přesné informace o každém kontaktu všech valivých těles v každém ložisku. Program pomáhá při analýze vřeten a obsahuje podrobné modely vysoce přesných ložisek.
SKF logo