Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění

Vylepšené těsnicí funkce

Laboratoř těsnění
SKF se zaměřuje na vývoj nových elastomerních materiálů a optimalizovanou tribologii těsnicích břitů pro zlepšení těsnicích funkcí za pomoci pokročilého modelování těsnění.

Nová generace materiálů využívá nové typy výplní zajišťujících nízké tření. Magnetické snímače uvnitř těsnění společně s čidly umožňují přenos informací do řídících systémů. Nové pohledy na stárnutí pryže, její tření a opotřebení byly získány kombinací nových experimentálních metod s pokročilou simulací.

SKF logo