Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tribologie a mazání

Snižte tření a opotřebení ložiska, prodlužte provozní trvanlivost

Vzájemné působení mezi mazivem a ložiskovou ocelí má zásadní význam. Je důležité, aby ložiska pracovala s mezním mazáním.

Chemické složení a mechanické vlastnosti reakční vrstvy vytvořené vzájemným působením mezi mazivem a ložiskovou ocelí výrazně ovlivňují výkonnost ložisek. Z tohoto důvodu je pochopení složení a mechanika reakčních vrstev pro SKF velmi důležitá. Pochopení, předvídání a kontrola pracovních podmínek pomáhá snížit tření a opotřebení ložisek a prodloužit jejich provozní trvanlivost.
SKF logo