Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Globální technická centra

Poskytování místní podpory s globální zkušeností

Provozní vybavení
Úsilí o rozvoj technologií je klíčem k udržení a posílení schopnosti SKF přinášet zákazníkům hodnotu. Z tohoto důvodu společnost SKF zavedla celosvětovou síť globálních technických center, nejnověji na expandujících trzích Číny a Indie.

Laboratoře a technická centra SKF jsou odborně vybavena k důkladnému provedení produktové analýzy. V rámci synchronizace výzkumu a vývoje, globálních schopností a odborných znalostí provádíme testování, optimalizaci a výrobu inovativních výrobků a služeb s cílem uspokojovat požadavky zákazníků.

Tato centra nabízejí:
Zkrácení doby uvádění na trh
Integrací pěti trhů – ložisek a ložiskových jednotek, těsnění, mazacích systémů, mechatroniky a služeb – a prostřednictvím sítě středisek SKF Solution Factory je naším hlavním cílem pomáhat zákazníkům při zlepšování udržitelnosti. Naše řešení s přidanou hodnotou jsou zárukou krátkých dodacích lhůt pro zákazníky.
Rychlejší reakce na problémy
SKF hraje dvojí roli na globální i místní úrovni a přináší nové inovace blíže k zákazníkům. Naše řešení a odborné znalosti pomáhají zákazníkům při dosahování cílů, ať již jsou jakékoli.
Pochopení místních potřeb
Známe problémy svých zákazníků. Jsme proto schopni vytvářet zakázková řešení, která pomáhají plnit jejich požadavky.
Vývoj a adaptace nových výrobků
Na základě potřeb zákazníků vyvíjíme inovativní výrobky vycházející z globálních technologií. Rozšiřujeme místní vývojové kapacity, a to s jediným cílem – lépe sloužit našim zákazníkům.
Poskytování globálních znalostí v oblasti výzkumu a vývoje
Místní odborníci SKF sdílejí nové technologie a know-how využívané po celém světě. Potřebám našich zákazníků rovněž slouží znalosti technologického rozvoje celé skupiny, naše centra automobilových a průmyslových technologií a zakázková řešení.
SKF logo