Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Indie

Závod v Bengalúru
Globální technické centrum SKF v Indii zahrnuje globální testovací centrum (Global Testing Centre) a centrum vývoje automobilových technologií (Automotive Development Centre) se sídlem v Bengalúru. Centrum je výrazem úsilí společnosti SKF být blíže zákazníkům a lépe plnit jejich požadavky. Jeho zaměření sahá od vývoje technologií, výrobků a procesů až po konstrukci a testování.
SKF logo