Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výzkum a vývoj

Silná celosvětová síť dodává inovativní řešení

Mikroskopický průzkum
Trvalý závazek SKF rozvoje technologií je důležitý pro udržení a posílení technologického vedení společnosti.

SKF má silnou celosvětovou síť pro výzkum a vývoj (R&D), centra a laboratoře i navázanou spolupráci s významnými univerzitami a výzkumnými institucemi, vytvářením nových center probíhá další spolupráce.

SKF dále zvyšuje své aktivity v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřením na nové výrobky a služby, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. Tyto přiklady jsou zahrnuty v portfoliu výrobků SKF BeyondZero. Kromě toho došlo k větší koncentraci na posílení klíčových technologií, zavádění nových výrobků, zvýšení aktivity v oblasti výzkumu a vývoje v rychle se rozvíjejících regionech a také k posílení našich vztahů s univerzitami a technickými vysokými školami.

SKF logo