Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž a uvedení do provozu

Zajištění expertních služeb na místě, školení a auditačních postupů

Nesprávná montáž může zkrátit životnost stroje, nepříznivě ovlivnit kvalitu výrobku a výrazně zvýšit náklady na údržbu. Systém řízení životního cyklu SKF zahrnuje celou řadu expertních služeb, školení a výrobků, které umožňují včas a přesně uvést do provozu nové a náhradní stroje.

SKF může pomoci nejen stroj správně mechanicky nastavit, aby byl zajištěn jeho optimální chod, ale také validovat stav stroje po montáži na základě kontroly splnění předpisů a specifikací. Pro výrobce zařízení představuje tato validace důležitý záznam chodu stroje v okamžiku uvádění do provozu. Pracovníci obsluhy mohou využívat tento základní stav jako referenční stav v průběhu celé životnosti stroje.

Naše nabídka zahrnuje:

  • Montáž ložisek
  • Montáž strojů
  • Přesné ustavení a vyvážení
  • Management mazání
  • Kontrola splnění předpisů
  • Přejímací zkoušky ve výrobním závodě
  • školení on-line a na místě
  • Bezdemontážní diagnostika
SKF logo