Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údržba a opravy

Podpora údržby a provozu strojů s řadou nástrojů a služeb

Služby SKF repasování dokáží renovovat ložiska, tělesa a vřetena do plně funkčního stavu, čímž se zabraní nákladné výměně.

Naše služby optimalizace a správy náhradních dílů mohou pomoci zajistit dostupnost náhradních dílů a zároveň minimalizovat náklady na vedení skladu.

Rovněž nabízíme školení nejnovější přesné údržby a praktika monitorování stavu.

Specialisté SKF mohou z vašich zaměstnanců udělat odborníky v aktivních servisních službách.

Naše nabídka zahrnuje:

  • Údržbu, nástroje a služby ustavování
  • Testování elektromotorů a certifikované opravny
  • Repasování vřeten
  • Služby repasování
  • Analýza základních příčin poruch
  • Optimalizace a správa náhradních dílů
  • školení on-line a na místě
  • Celosvětové dodávky náhradních ložisek, těles, těsnění a maziv
SKF logo