Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provoz a monitorování

Využití správných řešení ve správnou dobu ke zlepšení produktivity

Na základě shromážděných správných dat a jejich analýzy může SKF pomoci stanovit potřebné činnosti prováděné v rámci údržby. Využití osvědčené metodiky, kterou nazýváme Optimalizace efektivity výrobních prostředků (Asset Efficiency Optimization - AEO), nám usnadňuje stanovit a zavést správný přístup k údržbě: reaktivní, preventivní, prediktivní nebo proaktivní.

AEO pomáhá organizaci položit si pět otázek a odpovědět si na ně opakovaně, přesně a současně:
 • Co musím udělat?
 • Proč to musím udělat?
 • Kdo a kdy to musí udělat?
 • Jak to musím udělat?
 • Co musím udělat příště?

AEO spojuje celou řadu strategických a taktických nástrojů, které pomáhají odpovědět na tyto otázky, a tak dosáhnout nejvyšší efektivity a snížit celkové náklady vlastnictví.

Naše nabídka zahrnuje:

 • Optimalizace efektivnosti výrobních prostředků
 • SKF @ptitude Asset Management System
 • SKF @ptitude Decision Support software
 • Přehled strategie údržby
 • Integrovaná řešení údržby
 • Operátorem řízená spolehlivost
 • Proaktivní spolehlivostní údržba
 • Vzdálené monitorování (Remote Monitoring) a diagnostika
 • Prediktivní údržba
 • Analýza základní příčiny
 • služby monitorování energie
SKF logo