Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technologické klastry

Neustálý vývoj inovativních nápadů

Experti technologického klastru
Výzkumné projekty SKF jsou organizovány a provozovány pomocí technologických klastrů. Jedná se o skupiny technických odborníků z SKF, kteří modifikují inovační strategie ze svých oborů do jasných technologických programů, z nichž jsou vyvíjena řešení výrobků a služeb pro konkrétní odvětví a aplikací.

Klastrový odborníci usnadňují a podporují trvalý rozvoj inovativních myšlenek od vývoje až k jejich realizaci a uvedení na trh. Podpora inovační kultury je pro SKF velmi důležitá. Každý rok jsou vybrané interní projekty oceněny za svůj mimořádný přínos pro podnikání, inovace a udržitelnost.

SKF logo