Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové
normy
Hlavní rozměry: ISO 15
S výjimkou:
 • ložisko 3200 A: šířka = 14 mm místo 14,3 mm
 • ložiska s číslem výkresu: rozměry nejsou standardizovány
 • pojistné kroužky a drážky: ISO 464 (tabulka 1)
Tolerance
Další
informace
Tolerance
Normální
S výjimkou:
 • Ložiska SKF Explorer a řada 33 DNRCBM:
  • P6
 • ložiska s číslem výkresu:
  • vnější kroužek – Normální
  • vnitřní kroužek – P6 nebo P5
  • geometrické tolerance nejméně podle třídy P6

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 2, tabulka 3, tabulka 4)

Stykový úhel

 • řady 32 A a 33 A: 30°
 • řada 33 D: 45°
 • řada 33 DNRCBM: 40°
Vnitřní vůle

Další informace
Vnitřní vůle
Normální

Zkontrolujte dostupnost tříd vůlí C2, C3 nebo C4


Hodnoty: tabulka 5, tabulka 6

Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.

Přípustná nesouosost

≈ 2 úhlové minuty


Nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost; při překročení směrných hodnot se tyto efekty stávají zvláště patrnými.

SKF logo