Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Standardní sortiment SKF

 • ložiska řady 32 A a 33 A (obr. 1)
 • ložiska řady 33 D
 • zakrytá ložiska
 • nezakrytá ložiska (rovněž dostupná jako zakrytá), která mohou mít čela kroužků opatřena zápichy

Ložiska řady 52 a 53 již nejsou k dispozici a byla nahrazena ložisky řady 32 A a 33 A, která jsou rozměrově zaměnitelná. Rozdílná je pouze velikost 3200 A, která má šířku 14 mm místo 14,3 mm.

Základní provedení ložisek
 • mají jiné tolerance a provozní vlastnosti oproti ložiskům SKF Explorer
Ložiska s dvoudílným vnitřním kroužkem
 • mají větší počet kuliček a větší stykový úhel, což jim dává vysokou únosnost, zejména v axiálním směru
 • jsou rozebíratelná v řadě 33 D (obr. 2), tzn. vnější kroužek s klecí a valivými tělesy lze namontovat odděleně od obou částí vnitřního kroužku.
 • řady 33 DNRCBM jsou nerozebíratelná (obr. 3)
  • mají ve vnějším kroužku drážku s pojistným kroužkem, který umožňuje jednoduché a prostorově nenáročné axiální zajištění ložiska v tělese
  • jsou speciálně navržena pro odstředivá čerpadla, ale lze je použít i v jiných aplikacích
Zakrytá ložiska

SKF dodává nejběžnější ložiska v základním provedení a v provedení SKF Explorer zakrytá na obou stranách kontaktním těsněním nebo krytem. Další informace jsou uvedeny v části Integrované těsnění.

Kryty (přídavné označení 2Z, obr. 4)

 • jsou vyrobeny z ocelového plechu
 • zasahují do zápichu ve vnitřním kroužku

Kontaktní těsnění (přídavné označení 2RS1, obr. 5)

 • jsou vyrobena z nitrilkaučuku (NBR)
 • jsou zesílena vložkou z ocelového plechu
 • jsou umístěna do zápichu ve vnějším kroužku a mají kvalitní pozitivní kontakt se zápichem
 • mají břit, který působí mírným tlakem proti zápichu ve vnitřním kroužku a zajišťuje tak účinné utěsnění

Při provozu zakrytých ložisek za určitých podmínek, jako jsou velmi vysoké otáčky nebo vysoké teploty, se může mezi vnitřním kroužkem a krytem objevovat plastické mazivo. V uloženích, kde je takový únik maziva nežádoucí, je třeba přijmout vhodná opatření.

Plastická maziva pro zakrytá ložiska

Ložiska zakrytá na obou stranách jsou namazána na celou dobu trvanlivosti a jsou prakticky bezúdržbová. Jsou naplněna jedním z následujících plastických maziv (tabulka 1):

 • standardně → GJN
 • v Evropě → MT33 (běžně používané a široce dostupné)
 • plastické mazivo s nízkým třením → GE2
 • jiná plastická maziva (tabulka 1) mohu být dodána na vyžádání

Standardní plastické mazivo není uvedeno v označení ložiska (bez přídavného označení). Jiná plastická maziva jsou identifikována odpovídajícím přídavným označením plastického maziva.

Životnost plastického maziva zakrytých ložisek

 • je uváděna jako L10, tzn. jako doba, po jejímž uplynutí je 90 % ložisek stále ještě spolehlivě mazáno (diagram 1)
 • závisí na následujících okolnostech:
  • provozní teplota
  • součinitel ndm hodnota
  • součinitel výkonnosti plastického maziva (GPF) (tabulka 1)
Životnost plastického maziva platí pro následující provozní podmínky:
 • vodorovný hřídel
 • otáčení vnitřního kroužku
 • lehké zatížení (P ≤ 0,05 C)
 • provozní teplota uvnitř zelené teplotní zóny plastického maziva (tabulka 1)
 • stacionární stroje
 • nízké úrovně vibrací

Pokud se provozní podmínky liší, jak je uvedeno níže, je třeba životnost plastického maziva získanou z grafu upravit:

 • svislé hřídele → 50 % získané hodnoty
 • vyšší zatížení (P > 0,05 C) → použijte redukční součinitel (tabulka 2)
Klece

Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF jsou standardně vybaveny klecí z PA66 nebo lisovanou klecí. K dispozici jsou i jiné klece, jak ukazuje tabulka 3.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo