Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zatížení


Minimální zatížení

Další informace
(→ Požadované minimální zatížení)


Provedení výpočtůEkvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa

Provedení výpočtů
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace
(→ Ekvivalentní statické zatížení ložiska)
P0 = Fr + Y0 Fa

Symboly

dmstřední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
evýpočtový součinitel (→ tabulková část)
Faaxiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
Frmminimální radiální zatížení [kN]
krsoučinitel minimálního zatížení (→ tabulková část)
n
otáčky (rychlost otáčení) [1/min]
P
ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0
ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
X, Y0, Y1, Y2
výpočtové součinitele (→ tabulková část)
νskutečná provozní viskozita maziva [mm2/s]
SKF logo