Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové
normy
Hlavní rozměry: ISO 15
S výjimkou:
Tolerance

Další informace
→ Tolerance
Normální rozměrové a geometrické tolerance

geometrická tolerance P6 na vyžádání
S výjimkou:

  • Ložiska SKF Explorer:
    • rozměrová tolerance P6
    • geometrická tolerance P6
    • tolerance šířky snížena na 0/–40 µm

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 2, tabulka 3)

Stykový úhel

  • Řady QJ 2, QJ 3 a QJ 10: 35°
  • Řada QJ 12: 45°
Vnitřní
vůle


Další informace
→ Vnitřní vůle ložiska
Normální

Zkontrolujte dostupnost tříd C2, C3, C4 nebo redukovaných rozsahů standardních tříd vůle


Hodnoty: ISO 5753-2 (tabulka 4)

Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.

Přípustná nesouosost

≈ 2 úhlové minuty


Nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost; při překročení směrných hodnot se tyto efekty stávají zvláště patrnými.

SKF logo