Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Použití ve funkci axiálního ložiska

Čtyřbodová kuličková ložiska jsou často používána jako čistě axiální ložiska spolu s radiálním ložiskem. Při takovém použití by čtyřbodové kuličkové ložisko mělo být namontováno s radiální vůlí v tělese (obr. 1).

 • v kombinaci s válečkovým ložiskem:
  • radiální vnitřní vůle válečkového ložiska by po montáži obou ložisek měla být menší než teoretická radiální vnitřní vůle čtyřbodového kuličkového ložiska
  • teoretickou radiální vnitřní vůli lze vypočítat pomocí vztahu:
   Cr = 0,7 Ca
   kde
   Cr teoretická radiální vnitřní vůle
   Caaxiální vnitřní vůle (tabulka 1)
  • vnější kroužek čtyřbodového kuličkového ložiska musí být schopen vyrovnávat tepelné pohyby
   Proto by neměl být sevřen axiálně, ale měla by být udržována malá mezera mezi vnějším kroužkem a krycí přírubou.
  • je třeba použít ložiska s pojistnými drážkami (obr. 1) zabraňujícími otáčení vnějšího kroužku
   Pokud se nelze vyhnout sevření vnějšího kroužku, je třeba ho při montáži pečlivě vystředit.
Poměr zatížení

Pro správnou funkci je třeba, aby kuličky byly v kontaktu pouze s jednou oběžnou dráhou vnitřního kroužku a protější stranou oběžné dráhy vnějšího kroužku. To platí v případě, že poměr zatížení činí:

 • Fa/Fr ≥ 1,27 pro ložiska řady QJ 2, QJ 3 a QJ 10
 • Fa/Fr ≥ 1,78 pro ložiska řady QJ 12

Menší než doporučený poměr zatížení může zkrátit provozní trvanlivost ložiska.

SKF logo