Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zatížení

Minimální zatížení

Další informace
→ Požadované minimální zatížení


Provedení výpočtů

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace
→ Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska
Axiálně vodicí ložiska pro přenos radiálního a axiálního zatížení:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa
Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa 

Pro správnou funkci SKF doporučuje:

  • Fa ≥ 1,27 Fr pro ložiska řady QJ 2, QJ 3 a QJ 10
  • Fa ≥ 1,78 Fr pro ložiska řady QJ 12

Axiální ložiska s radiální vůlí v tělese v kombinaci s radiálním ložiskem (obr. 1):

  • P = 1,07 Fa pro ložiska řady QJ 2, QJ 3 a QJ 10
  • P = 0,81 Fa pro ložiska řady QJ 12

Provedení výpočtů
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace
→ Ekvivalentní statické zatížení ložiska
P0 = Fr + Y0 Fa

Symboly

A
součinitel minimálního zatížení (→ tabulková část)
C0
základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
dmstřední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
e
výpočtový součinitel (→ tabulková část)
Faaxiální zatížení [kN]
Famminimální axiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
n
otáčky (rychlost otáčení) [1/min]
P
ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0
ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
X, Y0, Y1, Y2výpočtové součinitele (→ tabulková část)
SKF logo