Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přípustné otáčky

Mezní otáčky uvedené v tabulkové části představují mechanický limit, jenž nelze překročit bez úpravy konstrukce ložiska a aplikace pro vyšší otáčky.
U ložisek s klecemi vedenými na kroužku (přídavné označení MA nebo PHAS) SKF doporučuje mazání olejem. Jsou-li tato ložiska mazána plastickým mazivem, je hodnota n dm omezena na 250 000 mm/min.

kde
dm střední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]
SKF logo