Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Údaje o ložisku

Metrická ložiska

Jednotlivá ložiskaDvojice univerzálně párovatelných ložisek

Rozměrové normy

Hlavní rozměry: ISO 15 a ISO 12044

Tolerance

Další informace
→ Tolerance
Normální

Kromě:

 • Ložiska SKF Explorer:
  • rozměrová tolerance P6
  • geometrická tolerance P5
 • Ložiska s průměrem D ≥ 400 mm:
  • Geometrická tolerance P6

Hodnoty: ISO 492 (tabulka 1, tabulka 2, tabulka 3)

Stykový úhel

 • přídavné označení B: 40°
 • přídavné označení AC: 25°
Ohledně dostupnosti ložisek se stykovým úhlem 30° se obraťte na SKF.

Vnitřní vůle

Další informace
→ Vnitřní vůle

Je dosaženo po montáži a závisí na nastavení proti druhému ložisku.

 • CA – menší než Normální axiální vůle (tabulka 4)
 • CB – Normální axiální vůle (standardní) (tabulka 4)
 • CC – větší než Normální axiální vůle (tabulka 4)
 • G (standard pro větší ložiska) – Normální axiální vůle (tabulka 5)

Hodnoty jsou platné pro nenamontované sady ložisek uspořádané zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“) při nulovém měřicím zatížení.

Předpětí

Další informace
→ Volba předpětí

Je dosaženo po montáži a závisí na nastavení proti druhému ložisku.

 • GA – lehké předpětí (standardní)
 • GB – střední předpětí
 • GC – velké předpětí

Hodnoty (tabulka 6) platí pro nenamontované sady ložisek uspořádané zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“).

Přípustná nesouosost

Zády k sobě (do „O“): ≈ 2 úhlové minuty
Čely k sobě (do „X“): ≈ 4 úhlové minuty


Nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost; při překročení směrných hodnot se tyto efekty stávají zvláště patrnými.

Palcová ložiska

Rozměrové normy

Hlavní rozměry:
Standard BS 292: část 2, zrušeno v r. 1997

Tolerance

Další informace
Tolerance

Normální
Hodnoty: BS 292: část 2 (tabulka 7)

Stykový úhel

20°

Vnitřní vůle

Další informace
→ Vnitřní vůle

Je dosaženo po montáži a závisí na nastavení proti druhému ložisku.

Předpětí

Další informace
→ Volba předpětí

Je dosaženo po montáži a závisí na nastavení proti druhému ložisku.

Přípustná nesouosost

Nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost.

SKF logo