Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Správné nastavení

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem je třeba používat:

 • s druhým ložiskem (obr. 1
 • v sadách (obr. 2)
  Ložiska musí být proti sobě nastavena tak, aby se dosáhlo požadované vůle nebo předpětí (→ Volba předpětí).

Univerzálně párovatelná ložiska montovaná bezprostředně vedle sebe:

 • nevyžadují další nastavení (→ Univerzálně párovatelná ložiska)
 • dosahují požadované vůle nebo předpětí:

  • volbou ložiska z odpovídající třídy vůle nebo předpětí
  • použitím vhodných uložení ložisek na hřídeli a v tělese

Výkonnost a provozní spolehlivost závisí na následujících okolnostech:

 • správná volba jednotlivých ložisek
 • správná volba vůle a předpětí univerzálně párovatelných ložisek
  Je-li za provozu v uspořádání ložisek příliš velká vůle, únosnost ložisek není plně využita. Nadměrné předpětí způsobuje více tření a vyšší provozní teploty, což vede ke snížení provozní trvanlivosti ložiska.
Jednosměrná axiální zatížení

Pokud na uspořádání zády k sobě (do „O“) a čely k sobě (do „X“) působí axiální zatížení převážně v jednom směru, mohou být kuličky axiálně nezatíženého ložiska vystaveny podmínkám, které jsou nepříznivé pro odvalování. To může vést k následujícím problémům:

 • zvýšená hlučnost
 • narušení mazacího filmu
 • zvýšené namáhání klece

Za těchto podmínek SKF doporučuje zajistit nulovou provozní vůli, například pomocí pružin. Pokud pružiny nestačí, může pomoci použití záložního ložiska se stykovým úhlem 25°.

Poměr zatížení
 • Fa/Fr ≥ 1 je vyžadován pro ložiska řady 70 B, 72 B(E) a 73 B(E)
 • Fa/Fr ≥ 0,55 je vyžadován pro ložiska řady 72 AC a 73 AC
Pokud požadavek na poměr zatížení není v jednotlivých případech splněn, provozní trvanlivost ložiska může být zkrácena.
SKF logo