Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a kuliček
  • klecí
  • těsněními
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a kuličky

Ložiska jsou tepelně stabilizována až do 150 °C (300 °F).

Klece

Ocelové, mosazné nebo PEEK klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a kuličky. Informace o mezních teplotách klecí vyrobených z jiných polymerových materiálů jsou uvedeny v části Polymerové klece.

Těsnění

Přípustné provozní teploty těsnění vyrobeného z NBR jsou –40 až +100 °C (–40 až +210 °F). Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 120 °C (250 °F).

Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.

Maziva

Mezní teploty plastických maziv používaných v kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem s těsněním SKF jsou uvedeny v tabulce 1. Mezní teploty jiných plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Volba vhodného plastického maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být vyhodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo