Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž a demontáž

Montáž pojistných matic KMK a KMFE je snadná. Všechny matice jsou po obvodu opatřeny čtyřmi rovnoměrně rozmístěnými drážkami pro nasazení hákového klíče. Označení odpovídajících klíčů jsou uvedena v tabulkové části. Další informace o vhodném klíči jsou uvedeny v části Montážní narážecí nástroje.

Pojistné matice KMK a KMFE mohou být znovu použity, pokud nejsou poškozeny.

Montáž

Montáž ložisek na kuželovou úložnou plochu nebo speciální upínací pouzdro (KMFE)

  1. Nasuňte ložisko na kuželovou úložnou plochu.
  2. Našroubujte matici na hřídel tak, aby kontaktní čelo směřovalo k ložisku.
  3. Utahujte matici hákovým nebo masivním montážním klíčem, dokud nedojde k dosažení požadované vnitřní vůle v ložisku.
  4. Utáhněte stavěcí šroub doporučeným utahovacím momentem uvedeným v tabulkové části.

Zajištění ložisek na válcové úložné ploše

  1. Nastavte ložisko do požadované polohy a našroubujte matici.
  2. Utáhněte matici k ložisku pomocí hákového klíče. Dbejte, abyste ji nepřetáhli.
  3. Utáhněte stavěcí šroub doporučeným utahovacím momentem uvedeným v tabulkové části.
Demontáž
  1. Chcete-li pojistnou matici demontovat, povolte stavěcí šroub. Pojistná matice i po odstranění stavěcího šroubu vytváří omezený zajišťovací moment.
  2. Chcete-li pojistný systém zcela uvolnit a pojistnou matici znovu použít, poklepejte na oblasti kolem stavěcího šroubu kladivem a měkkým sloupkem. Nepoškoďte závitové otvory pro stavěcí šroub.
  3. Odšroubujte pojistnou matici pomocí hákového klíče.
SKF logo