Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Únosnost

Přípustné radiální zatížení přírubového ložiskového tělesa závisí na ložisku, mezním zatížení tělesa a pevnosti upevňovacích šroubů. Směrné hodnoty mezních zatížení těles jsou uvedeny v tabulkové části.
Přípustné axiální zatížení přírubového ložiskového tělesa je omezeno třením mezi upínacím pouzdrem a hřídelem.

Přídavné podepření tělesa

Je-li těleso vystaveno velkým radiálním zatížením, je nutné použít zarážku nebo zajišťovací kolíky pro snížení namáhání upevňovacích šroubů. Lze také použít nákružek nebo vodicí kroužek na opěrné ploše lícující se středicím zápichem. Bez ohledu na použitou metodu je třeba zajistit dostatečné upevnění s ohledem na zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou.
Doporučená umístění děr pro zajišťovací kolíky a jejich velikosti jsou uvedeny v tabulce 1. Doporučená umístění jsou také vyznačena předlitými důlky v přírubě tělesa.
SKF logo