Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiálně vodicí a axiálně volné uložení ložisek

Ložisková tělesa FNL lze použít pro ložiska v axiálně vodicí i axiálně volná. Tělesa jsou standardně obrobena pro axiálně volná ložiska. Ložiska v axiálně vodicí poloze a toroidní ložiska CARB musí být v tělese zajištěna rozpěrným kroužkem nebo jedním či dvěma axiálními vodicími kroužky (obr. 1). Odpovídající rozpěrné a axiální vodicí kroužky jsou uvedeny v tabulkové části.
Je-li použit rozpěrný kroužek nebo pouze jeden axiální vodicí kroužek, musí být umístěn na straně ložiska směrem k víku. Jsou-li použity dva axiální vodicí kroužky, umisťují se po jednom na obou stranách ložiska.
SKF logo