Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Únosnost

Pro bližší informace o mezních zatíženích ložiskových těles SBFN se obraťte na SKF. Ložisková tělesa SBPN a SDM jsou určena pro zatížení, která působí kolmo na opěrnou plochu.
Směrné hodnoty přípustných zatížení ložiskových těles SDM v závislosti na pevnosti spojovacích šroubů jsou uvedeny v tabulce 1. Tělesa pro papírenské stroje by měla vždy být podepřena celou plochou své dolní části. Zatížení působící kolmo k opěrné ploše jsou omezena pouze ložiskem.

Přídavné podepření tělesa

Pokud radiální zatížení působí pod úhly 30° až 120° u těles SDM a SBPN nebo pod úhly 90° až 270° u těles SBFN, je třeba těleso zajistit zarážkou proti směru zatížení. Zarážka by měla být dostatečně pevná s ohledem na zatížení působící rovnoběžně s opěrnou plochou (obr. 1).
SKF logo