Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provozní teplota

Materiál ložiskového tělesa nemá žádné mezní teploty, s výjimkou aplikací s velmi nízkými teplotami, kde může hrát roli rázová pevnost. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
Nátěr ložiskového tělesa je odolný až do teploty materiálu 80 °C (175 °F), nebo do teploty 100 °C (210 °F) okolního prostředí. Na vyžádání jsou k dispozici alternativní nátěry s vyšší tepelnou odolností (→ Varianty ložiskových těles).
SKF logo