Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Specifikace hřídele

Úložná plocha pro ložisko na hřídeli by měla splňovat tolerance požadované pro ložisko (příručka SKF Valivá ložiska v papírenských strojích), což je obvykle toleranční stupeň IT9. Doporučená tolerance válcovitosti je IT5/2 a tolerance kuželovitosti IT7/2.
SKF logo