Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiál tělesa

Standardní stojatá ložisková tělesa SBD a napínací ložisková tělesa THD jsou vyrobena z tvárné litiny s kuličkovým grafitem (označení řady SBDD nebo THDD). Koncová víka jsou vyrobena ze šedé litiny.

Nátěr, ochrana proti korozi

Standardní stojatá ložisková tělesa SBD a napínací ložisková tělesa THD jsou natřena modrou (RAL 5007) alkydovou/akrylátovou barvou na rozpouštědlové bázi. Barva ochraňuje těleso v souladu s normou ISO 12944-2:1998, třída korozivity C2 (tj. venkovní ovzduší s nízkou úrovní znečištění, vnitřní ovzduší s možností kondenzace). Nátěr je odolný proti většině mazacích olejů, řezných kapalin nebo slabě alkalických mycích přípravků. Ložisková tělesa je možné opakovaně natírat většinou jedno nebo dvousložkových nátěrů na vodné nebo rozpouštědlové bázi.
Nenatřené plochy jsou chráněny bezrozpouštědlovým protikorozním přípravkem.
SKF logo