Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Uspořádání ložisek

Uspořádání s axiálně vodicím a axiálně volným ložiskem

Běžné uspořádání s axiálně vodicím a axiálně volným ložiskem (obr. 1) umožňuje vyrovnávat tepelnou roztažnost hřídele. V těchto uspořádáních musí mít axiálně volné ložisko možnost axiálního posunutí po své úložné ploše v tělese.
Ložisková tělesa SKF mohou obsahovat ložiska pro axiálně vodicí i pro axiálně volnou polohu. Většina standardních těles má dostatečně širokou úložnou plochu umožňující axiální posunutí axiálně volného ložiska (obr. 2, „s“). Při použití těchto těles pro axiálně vodicí ložiska je třeba k axiálnímu zajištění ložiska v tělese použít vodicí (stabilizační) kroužek/kroužky (obr. 3).
Některé řady ložiskových těles SKF jsou k dispozici s širokou úložnou plochou umožňující axiální posunutí (zadní přídavné označení L) a s úložnou plochou odpovídající šířce ložiska, která ložisko axiálně zajišťuje (zadní přídavné označení F) (obr. 4).

Naklápěcí ložiskový systém SKF

Pro přenášení nesouososti a průhybů hřídele běžná uspořádání naklápěcích ložisek používají soudečková nebo naklápěcí kuličková ložiska v axiálně vodicí i axiálně volné poloze (obr. 1). Pro přenášení tepelné roztažnosti hřídele v těchto uspořádáních musí mít axiálně volné ložisko možnost axiálního posunutí po úložné ploše v tělese. Jakékoli opotřebení nebo poškození úložné plochy tělesa má za následek podmínek “stick-slip”, které způsobují přídavná axiální zatížení, tření a zahřívání ložiskového systému.
Lepším řešením je použití toroidního ložiska CARB v axiálně vodicí poloze (obr. 1). Toroidní ložiska CARB přenášejí nesouosost a průhyby hřídele. Také vyrovnávají tepelné roztažení hřídele prakticky bez tření přímo v ložisku a zabraňují tak vzniku přídavných axiálních zatížení.
Toroidní ložiska CARB nepřenášejí axiální zatížení, a proto musí být v tělese vždy axiálně zajištěna – buď pomocí axiálních vodicích kroužků, nebo s použitím varianty tělesa obsahující v zadním přídavném označení písmeno F (nebo u některých těles RA).
Náhrada axiálně volného ložiska toroidním ložiskem CARB zvyšuje oproti běžným uspořádáním s naklápěcími ložisky základní únosnost ložiskového systému. Výsledné uspořádání tak může být kompaktnější a lehčí. Téměř dokonalé vyloučení přídavných axiálních zatížení snižuje úroveň vibrací, provozní teploty a spotřebu plastického maziva, což se promítá do menších požadavků na údržbu. Řešení také přispívá k lepší spolehlivosti a delší provozní trvanlivosti ložisek.

Typické kombinace hřídele a ložisek

Ložiska v tělesech SKF mohou být montována přímo na hřídel nebo na upínací pouzdro na hřídeli. Existují čtyři typické kombinace (tabulka 1):
  • hladký hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
  • osazený hřídel s ložiskem na upínacím pouzdru
  • osazený hřídel s ložiskem na stahovacím pouzdru
  • osazený hřídel s ložiskem na válcové úložné ploše
Další informace o alternativách kombinací hřídele a ložisek pro určitý typ tělesa jsou uvedeny v následujících tabulkách:
  • Dělená stojatá ložisková tělesa (tabulka 2)
  • Nedělená ložisková tělesa (tabulka 3)
  • Specializovaná ložisková tělesa (tabulka 4)
SKF logo