Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Specifikace opěrných ploch hřídele a ložiskového tělesa

Úložná plocha hřídele pro ložisko

Doporučená uložení pro ložiska na plných ocelových hřídelích v litinových tělesech jsou uvedena v části Ložiska, ložiskové jednotky a tělesa a v katalogu SKF Valivá ložiska.
V případě použití upínacích nebo stahovacích pouzder by úložná plocha pro pouzdro na hřídeli měla být vyrobena v toleranci h9 nebo lepší. Celkové radiální házení pro toleranci h9 by mělo být IT5/2.
Pokud mají být ložiska montována přímo na hřídel, tak tolerance válcovitosti a tolerance celkového házení úložné plochy ložiska by měla být v závislosti na požadavcích o jeden nebo dva toleranční stupně IT lepší než předepsaná rozměrová tolerance. Osazení pro ložiskové kroužky by měly mít toleranci kolmosti a toleranci celkového axiálního házení alespoň o jeden toleranční stupeň IT lepší, než je tolerance průměru odpovídající válcové úložné plochy.

Úložná nebo styková plocha těsnění na hřídeli

Doporučení jsou uvedena v části týkající se příslušného výrobku. Obecně platí, že stykové plochy pro těsnění by měly být vyrobeny v toleranci h9 nebo lepší a válcovitost by měla být v toleračním stupni IT5.

Drsnost povrchu hřídele

Povrch hřídele v místě pouzdra a těsnění by měl mít drsnost Ra ≤ 3,2 μm (125 μin). Doporučení pro drsnost povrchu válcových úložných ploch pro ložiska jsou uvedena v části Ložiska, ložiskové jednotky a tělesa a v katalogu SKF Valivá ložiska.

Opěrná plocha ložiskového tělesa

Pro zajištění maximální provozní trvanlivosti ložisek a zamezení deformace díry tělesa SKF doporučuje, aby rovinnost opěrné plochy tělesa měla toleranční stupeň IT7 dle normy ISO 1101:2012. Povrch by měl být obroben na drsnost Ra ≤ 12,5 μm (500 μin).
SKF logo