Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Domazávání

Otvory pro odtok plastického maziva

Uložení ložisek v tělesech s kontaktními těsněními (např. se dvěma nebo čtyřmi břity) mohou být vybavena otvorem pro odtok plastického maziva, který umožňuje výstup použitého nadbytečného plastického maziva z tělesa. Odtokový otvor by měl být umístěn na protější straně vzhledem k přívodu plastického maziva a v případě možnosti také na stejné straně jako pojistná matice. U dlouhých domazávacích intervalů často dostačuje demontovat horní část nebo koncové víko ložiskového tělesa a odebrat staré plastické mazivo.

UPOZORNĚNÍ: Domazávání přes vnější kroužek

Při domazávání soudečkových ložisek v axiálně volné poloze přes mazací prvek na vnějším kroužku je třeba postupovat opatrně. Hrozí nebezpečí, že mazací drážka ložiska nebude zarovnána s otvorem ve středu horní části ložiskového tělesa a mazivo by se tak nedostalo do ložiska. Může k tomu dojít u úzkých ložisek osazených v tělesech se širokou úložnou plochou, například u soudečkových ložisek řady 222 namontovaných v tělesech řady SNL 5(00), a aplikacích vystavených velkým axiálním pohybům. Za takových okolností by měla být ložiska domazána ze strany.
SKF logo