Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Takonitové těsnění SKF

Jedno globální provedení pro dělená ložisková tělesa v extrémně znečištěných a vlhkých prostředích

Takonitové těsnění SKF je tvořeno dvěma kroužky (jedním stacionárním a jedním rotujícím), které mezi sebou vytvářejí velmi úzký labyrint. Rotující labyrintový kroužek nese těsnicí V-kroužek, který těsní proti stacionárnímu labyrintovému kroužku. Těsnicí V-kroužek brání průniku znečištění do ložiskového tělesa a pomáhá při odstraňování nečistot a starého plastického maziva například při domazávání v těžebních aplikacích.

Možnosti použití takonitových těsnění SKF


Vynikající ochrana a snadnější ustavení

15116_1_TaconiteSeals_2
Mazací hlavice ve stacionárním labyrintovém kroužku umožňuje účinné čištění a domazávání labyrintů.
 • Vícestupňové axiální labyrintové těsnění – obsahuje dva labyrintové kroužky, vnitřní těsnicí V-kroužek s nízkým třením a maznici pro přívod plastického maziva
 • Odstřikovací funkce – rotující labyrintový kroužek odstřikuje vodu od těsnění
 • Provedení pro osazení do drážky nebo upevnění šrouby – pro dělená ložisková tělesa SKF. Těsnění lze přizpůsobit pro ložisková tělesa konkurenčních výrobců.
 • Palcové nebo metrické velikosti – rozsáhlý sortiment pro tělesa s různými průměry hřídelů, standardně od 50 mm (1 15/16 in) do 450 mm (18 in). V případě zájmu o větší velikosti se obraťte na SKF.
 • V-kroužky a O-kroužky – vyrobeny z nitrilkaučuku (NBR)
 • Snadné ustavení – obvodová drážka ve vnějším povrchu stacionárního labyrintového kroužku pomáhá při montáži a ustavení. Stavěcí šrouby v rotujícím labyrintovém kroužku jej pevně zajišťují ke hřídeli.
 • Celosvětová dostupnost – společnost SKF je připravena splnit požadavky nadnárodních výrobců a zajistit dodávky v režimu just-in-time.
Vlastnosti:
 • Kazetové takonitové těsnění pro těžební aplikace z masivní litiny nebo oceli
 • Třístupňový a čtyřstupňový labyrint
 • Vnitřní V-kroužek zabraňuje průniku nečistot a umožňuje čištění plastického maziva
 • Rotující labyrintový kroužek na straně ložiskového tělesa odklání a odstřikuje vodu
 • Krátká axiální montážní délka
 • Prostor mezi rotujícím labyrintovým kroužkem a hřídelem je utěsněn O-kroužkem
 • 3 stavěcí šrouby (po 120°) pro vystředění těsnění na hřídeli
 • Tolerance nesouososti ± 0,5°
 • Obvodová drážka pro snadné ustavení a montáž
 • Vhodné pro metrická ložisková tělesa SKF řady SE, SNL, SNL 30, 31 a 32
 • Vhodné pro palcová ložisková tělesa SKF SAF, SAF B, SAW, SAFD a SDAF
Výhody:
 • Vynikající ochrana proti průniku nečistot
 • Zdokonalená ochrana proti vniknutí vody (i při vysokotlakém mytí)
 • Delší provozní trvanlivost ložiska a těsnění v těžebních aplikacích
 • Nižší spotřeba plastického maziva
 • Snížený dopad na životní prostředí
 • Kompaktní provedení
 • Snadnější montáž a ustavení
 • Kompatibilní s novými i staršími ložiskovými tělesy

Doplňování a čištění plastického maziva

15116_1_TaconiteSeals_2

Takonitové těsnění SKF je dodáváno s mazací hlavicí umožňující domazávání labyrintu. To umožňuje čištění labyrintu a pomáhá bránit průniku nečistot.

Těsnění může být mazáno třemi způsoby:

K plnění a čištění takonitových těsnění SKF pro těžební aplikace se běžně používá plastické mazivo určené k mazání ložiska, případně mazivo, které je s ním kompatibilní. Při použití soudečkového ložiska SKF s těsněním SKF doporučuje plastické mazivo SKF LGEP 2, kterým jsou ve výrobě plněna soudečková ložiska s těsněním nesoucí přídavné označení VT143.

Pro mazání systémem SKF SYSTEM24 použijte plastické mazivo LGWA 2.

V závislosti na kompatibilitě s mazivem používaným v ložisku lze rovněž použít i jiná plastická maziva SKF podle provozních požadavků:

 • SKF LGHB 2 – aplikace s vyšší okolní teplotou
 • SKF LGWM 1 – pro chladná prostředí
 • SKF LGGB 2 – biologicky odbouratelné plastické mazivo

Systém označení a průvodce volbou takonitových těsnění SKF

Fotografie nového takonitového těsnění SKF
Všechna takonitová těsnění SKF pro těžební a jiné aplikace mají označení TK. Těsnění lze objednat v metrických nebo palcových velikostech. Takonitová těsnění SKF lze objednat jako samostatné položky v metrických nebo palcových rozměrech, případně jako součást sady s palcovými ložiskovými tělesy SAF, SAF B, SAW, SAFD a SDAF.

Označení metrických velikostí je tvořeno označením TK a velikostí tělesa. Označení palcových velikostí je tvořeno označením TK a číslem z. tabulky 1. Ohledně nestandardních velikostí se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.

Příklady objednávání takonitových těsnění SKF:
Metrické ložiskové těleso, upínací pouzdro: TK.. např. TK 524
Palcové ložiskové těleso, upínací pouzdro: TK.. např. TK 115 V

Vyberte typ takonitového těsnění SKF

Ložiskové těleso s takonitovým těsněním SKF – osazení do drážky

Vhodné pro osazení do drážky těsnění v dělených ložiskových tělesech SKF. Nové takonitové těsnění SKF pro osazení do drážky nevyžaduje úpravu ložiskových těles SKF. Těsnění pro osazení do drážky mají třístupňový nebo čtyřstupňový labyrint v závislosti na velikosti a požadavcích aplikace, jako je například těžební průmysl. (obr. 1)


Pro hřídele s průměrem 50–140 mm (1 15/16–5 7/16 in) je labyrint třístupňový; pro hřídele s průměrem 150 mm (5 15/16 in) a větším je labyrint čtyřstupňový.

Ložiskové těleso SKF s takonitovým těsněním – šroubované provedení – volitelné pro větší velikosti
Volitelné takonitové těsnění SKF pro větší velikosti (od velikosti 68) je vybaveno přírubou pro přišroubování k tělesu. Ložiskové těleso SKF může být dodáno příslušně obrobené z výroby. U stávajících těles může jejich úpravu pro nové takonitové těsnění SKF větší velikosti zajistit místní středisko SKF Solution Factory. (obr .2)

Šroubované takonitové těsnění SKF má čtyřstupňový labyrint.

Jedinečné tříbariérové řešení SKF

Fotografie nového takonitového těsnění SKF

Pro optimální výkon v extrémně znečištěných a vlhkých prostředích, zejména tam, kde se běžně používá vysokotlaké oplachování strojů, SKF doporučuje použít jedinečné tříbariérové řešení:

 • Ložiskové těleso SKF s takonitovými těsněními SKF – první bariéra: brání průniku pevných a kapalných nečistot, a to i při vysokotlakém oplachování
 • Bariéra plastického maziva – druhá bariéra: náplň plastického maziva v dutině ložiskového tělesa
 • Inovovaná soudečková ložiska s těsněním SKF Explorer – poslední bariéra: brání průniku nečistot při montáži i za provozu

VAROVÁNÍ

Všechny rotační stroje musí být vybaveny vhodnými ochrannými kryty. To platí i pro nezakryté rotující labyrintové kroužky takonitových těsnění SKF. V případě ručního čištění a domazávání labyrintů je třeba zavést bezpečnostní opatření spočívající ve vyvedení přívodů k mazacím hlavicím na vnější stranu ochranných krytů.
SKF logo