Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Materiál tělesa

Standardní ložisková tělesa SAF a SAW jsou vyrobena ze šedé litiny.

Nátěr, ochrana proti korozi

Stojatá ložisková tělesa řady SAF a SAW jsou natřena modrou (RAL 5001) alkydovou/akrylátovou barvou na vodné bázi. Nátěr ochraňuje těleso v souladu s normou ISO 12944-2:1998, třída korozivity C2 (tj. venkovní ovzduší s nízkou úrovní znečištění, vnitřní ovzduší s možností kondenzace). Nátěr je odolný proti většině mazacích nebo motorových olejů, řezných kapalin nebo slabě alkalických mycích přípravků. Ložisková tělesa je možné opakovaně natírat většinou jednosložkových nebo dvousložkových nátěrů na vodné nebo rozpouštědlové bázi.
Na zvláštní objednávku mohou být dodána se speciálním nátěrem nebo konzervačním prostředkem. Nenatřené plochy jsou chráněny bezrozpouštědlovým protikorozním přípravkem.
SKF logo