Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek s těsněním

Použití ložisek s těsněním v tělesech se standardními těsněními je vhodným řešením pro vysoce znečištěná prostředí. Ložisko s těsněním spolu s těsněním tělesa a plastickým mazivem představuje tři vrstvy ochrany (→ Tříbariérové řešení SKF).
Ložisková tělesa SAF pro soudečková ložiska s těsněním nesou označení SAF 5(00) W. Kompletní stojatá ložisková tělesa nesou označení SAF B225(00). Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
Při použití takonitových těsnění pro náročné provozní podmínky ložisko s těsněním nezvyšuje těsnicí účinek během provozu, ale stále chrání ložisko před nečistotami při montáži.
SKF logo