Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provozní teplota

Přípustná provozní teplota je omezena zejména těsněními (tabulka 1) a mazivem v ložisku. Mezní teploty ložisek a maziv SKF jsou uvedeny v příslušných informacích o výrobcích.
Materiál ložiskového tělesa nemá žádné další mezní teploty, s výjimkou aplikací s velmi nízkými teplotami, kde může hrát roli rázová pevnost.
Nátěr ložiskového tělesa odolává teplotě materiálu do 80 °C (175 °F) nebo teplotě okolí 100 °C (210 °F).
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo